Brisbane (12.11.21)

Brisbane, Australia airport (November 21, 2012)